Uzm. Dr. Sadık Yılmaz
Dermatolog

Uzm. Dr. Sadık Yılmaz

  • Antalya
  • 171 Görüntülenme

Uzm. Dr. Sadık Yılmaz Hakkında

Çalıştığı Kurumlar
(1994-2003) Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi.
(2003-2004) Antalya Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı
(2004-2010) SDÜ Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. (Uzmanlık)
(Mayıs 2006) VKV Amerikan Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü.
(Nisan 2009) Department of Pediatric Dermatology, Duke Univercity School of Medicine.
(Mayıs 2009) Department of Pediatric Dermatology, North Carolina University School of Medicine.
(Haziran-Ağustos 2009) Department of Pediatric Dermatology, Yale School of Medicine.
(Haziran-Ağustos 2009) Department of Dermatopathology, Department of Dermatopathology, Yale School of Medicine.
(2010-2012) Burdur Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü
(2012-2016) Özel Antalya Medicalpark Hastanesi Dermatoloji Bölümü
(2016 Aralık … ) Uzm. Dr. Sadık Yılmaz Dermatoloji ve Kozmetoloji Kliniği

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar
Türk Dermatoloji Derneği ( İlk Asistan Temsilcisi, 2008)
Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği (2007-…) (2013- …Başkan)
Pediatrik Dermatoloji Derneği

Bilimsel Faaliyetler

A) SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1. Yılmaz S, Akaya VB, Dermatoloji Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Asistan Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Turkderm 2009; 43: 10-4.
2. Yılmaz S, Akaya VB, Hekim ile Dermatoloji Hastaları Arasındaki İlişkide Güven Unsurunun Ölçülmesi. Türkderm 2009; 43: 89-94.

B) SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1. Yilmaz S, Ceyhan AM, Baysal Akkaya V. Brachioradial pruritus successfully treated with gabapentin. J Dermatol. 2010 Jul;37(7):662-5.

C) Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1. Yılmaz S, Başak PY, Akkaya VB. Çocukluk çağında metotreksat ile tedavi edilen dirençli plak tip psoriasisli bir olgu sunumu. Lepr Mec 2006;37:73-78.
2. Başak PY, Kapucuoğlu N, Yılmaz S, Akkaya VB, Çandır Ö. Paroksetin kullanımı ile eritroderma gelişen bir liken planus pemfigoides olgusu, Turkiye Klinikleri J Dermatol 2006; 16:114-118.
3. Yılmaz S, Başak PY, Akkaya VB. Akut infantil hemorajik ödem: Olgu sunumu. Lepr Mec 2007; 38: 22-25.
4. Başak PY, Çetin ES, Yılmaz S, Akkaya VB. Diabetes mellitus ve psoriasisli bir olguda Microsporum audouinii'ye bağlı gelişen tinea korporis. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: 47-49.

D) Alanı ile ilgili kitap ya da kitap bölüm yazarlığı
1) Yılmaz S, “Poli-L- Laktik Asit (PLLA) İpler”, Estetik Dermatolojide İple Yüz ve Vücut Germe Teknikleri, ed: Türsen Ü, 45-51, Koongre Kitapevi, 2017.

E) Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
1. Yılmaz S, Başak PY, Akkaya VB. Akut infantil hemorajik ödem: Olgu sunumu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme, 2004: 170.
2. Yıldırım M, Yılmaz S, Demirbaş K, Ergün G, Kronik dermatoloji hastalarında stresle başa çıkma tarzlarının değerlendirilmesi, XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme, 2004:199.
3. Yılmaz S, Ceyhan AM, Akkaya VB, Gabapentin İle Tedaviye İyi Yanıt Veren Brakioradial Pruritus Olgusu, II. Ege Dermatoloji Günleri, Fethiye, 2006:52.
4. Yılmaz S, Akkaya VB. Hekim ile Dermatoloji Hastaları Arasındaki İlişkide Güven Unsurunun ölçülmesi XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya, 2008.
5. Başak PY, Çetin ES, Yılmaz S, Akkaya VB. Diabetes mellitus ve psoriasisli bir olguda M.audouinii'ye bağlı gelişen tinea corporis. IV. Ege Dermatoloji Günleri, Marmaris, 2008: 27.
6. Yılmaz S, Bozkurt KK, Karahan N. Akral Persistan Papüler Müsinoz, XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Gaziantep, 2012.

F) Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
1. Yılmaz S, Başak PY, Akkaya VB. Çocukluk çağında metotreksat ile tedavi edilen dirençli plak tip psoriasisli bir olgu sunumu. 6. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, İstanbul, 2005.

G) Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak
1. Yılmaz S, Mezuniyet Sonrası Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 2006.
2. Yılmaz S. Asistan Gözüyle Dermatoloji Eğitimi, XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009.
3. Yılmaz S, Askılamada polipropilen ve Polikaprolakton. 12. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, Antalya, 2017.

H) Tez Çalışması
Diyalize Giren Hastalarda Pruritus Sıklığı Ve Şiddeti İle Il-2, Il-6, Tnf Alfa Ve Leptin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Eğitim

İzmir Atatürk Lisesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.

Uzm. Dr. Sadık Yılmaz ile +90505******* numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Sadık Yılmaz adresi; Şirinyalı Mahallesi. İsme....

Uzm. Dr. Sadık Yılmaz ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Sadık Yılmaz, Antalya ilinde hizmet vermektedir.