Kullanım Şartları

1. Genel Hükümler

 1. Tanımlar:
  1. Hizmet Sağlayıcı: Genel Dumpupınar Bulv. Next Level 3A Blok, K16 D80 Çankaya, Ankara, İşletmesi (Dokran). Bundan böyle 'Veri Yöneticisi' olarak anılacaktır.
  2. Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: https://dokran.net;
  3. Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir.
  4. Profesyonel: Doktor, diş doktoru, psikolog, fizyoterapist, ebe, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, terapist, veteriner ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka meslekleri yürüten kullanıcılardır.
  5. Kuruluş: Tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşlardır.
  6. Sahip: Kuruluşla ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan Kullanıcıya verilen statüdür.
  7. Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Profesyonel ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.
  8. Hesap: Kullanıcı veya Profesyonellerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisidir.
  9. Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alışverişi yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.
 2. Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.
 3. Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

2. Hizmetlerin Türleri ve Kapsamları

 1. Hizmet Sağlayıcı aşağıdaki Hizmetleri vermektedir:
  1. Kullanıcıların, Profesyoneller ve Kuruluşlar ile ilgili, illere, şehirlere ve kategorilere göre kataloglanmış bilgilerini ve hastaların memnuniyet değerlendirmeleri yayınlamalarını sağlamak,
  2. Arama motorunu Profesyoneller ve Kuruluşların erişimine açmak,
  3. Yeni bilgiler ve memnuniyet değerlendirmeleri ile ilgili bildirimler yapmak,
  4. Profesyonellere, haklarındaki bilgileri girme ve düzenleme ve ayrıca Kullanıcıların değerlendirmelerine cevap verme olanaklarını sağlamak,
  5. Site ‘nin sunduğu randevu yazılımı ve çağrı merkezini kullanarak randevu imkanından yararlanmak isteyen Profesyonellerin ve Kuruluşların randevu işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak
 2. Siteden verilen hizmetlerin çoğu ücretsizdir. Kaydolma ve Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkında temel bilgilerin girilmesi işlemleri karşılığı herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Site kapsamında verilen hizmetlerin herhangi birini ücretli hale getirme hakkını saklı tutmaktadır ve ayrıca böyle değişiklikleri uygun bir süre önceden bildirmekle yükümlüdür.

3. Hizmet Sağlama Şartları

 1. Hizmetlerden yararlanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:
  1. İnternet ağına erişimi bulunmak,
  2. E-mail hesabı sahibi olmak,
  3. Aşağıdaki internet tarayıcılarından birine sahip olmak: En yeni versiyona güncellenmiş Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera
 2. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki bilgiler ve görüşler herkesin erişimine açıktır ve herkes arama motorunu kullanabilir.
 3. Giriş yapmış Kullanıcı bunların yanı sıra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
  1. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkında memnuniyet değerlendirmesini bildirebilir,
  2. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki bilgileri ekleyebilir veya bunları düzenleyebilir,
  3. Yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmetini aktif hale getirebilir,
  4. Şikayetlerde bulunabilir.
 4. Giriş yapma işlemi Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra mümkündür. Giriş yapmak için, kayıt sırasında belirlenen Kullanıcı adı (elektronik posta adresi) ve şifresi girilir.
 5. Yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmeti, istenen Profesyoneller ve Kuruluşların takip edilen olarak işaretlenmesi suretiyle aktif hale getirilir.
 6. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.
 7. Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.
 8. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının aldığı randevuya gitmemesinden dolayı Profesyonele veya Kuruluşa karşı sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı, Profesyonel veya Kuruluştan kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlık hizmeti alınamamasından dolayı Kullanıcıya karşı sorumlu tutulamaz. Randevunun gerçekleşmesine engel olan bir durumun ortaya çıkması halinde taraflar, profillerinden randevuyu iptal etmek ve diğer tarafı telefon aracılığıyla durumdan haberdar etmekle yükümlüdürler. Hizmet sağlayıcı sadece randevu alabilme imkânı sağlayan yazılımı kullanıma sunmakla yükümlüdür.

4. Hizmet Sağlama Sözleşmelerinin Yapılmaları ve Feshedilmeleri ile İlgili Şartlar

 1. Sözleşme, Randevu takvim yazılımı kullanarak randevu almak, Siteye kaydolmak ve Hesabı aktif etmek suretiyle yapılmış olur.
 2. Hesap kaydı yapan Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmekle işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul etmekte ve bu hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir.
 3. Kullanıcı, Kullanım Şartnamesinde bulunan herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde Hesabını derhal silmekle veya Hizmet Sağlayıcıyı bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.
 4. Kaydolmak için Kullanıcı veya Profesyonel şu adres altında bulunan sayfadaki formu doldurur. 
 5. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların ve Profesyonellerin kendilerine ait bilgilere erişimine, bu bilgileri düzeltmelerine ve tamamlamalarına olanak sağlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı bilgileri Kullanıcının veya Profesyonelin izni olmadan üçüncü kişilerin erişimine açmamaktadır. Bu duruma uygun yetkilere sahip resmi makamların talepleri dahil değildir.
 6. Profesyonel kaydı sırasında, Kullanıcı kaydı için gerekli bilgilerin yanı sıra mesleki yetki sicil numarası ve T.C. Kimlik Numarası girilmesi de gerekmektedir. Özel bir yetkiye gerek olmadan çalışan kişiler, gerekli eğitimi aldıklarını gösterir diplomalarının ve nüfus cüzdanlarının tarayıcıyla alacakları kopyalarını göndermelidirler. Girilen sicil numaraları ve belge kopyaları sadece Profesyonelin gerekli yetkilere sahip olduğunu teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.
 7. Kuruluş Profilini yönetmeye yetkili olduğunu kanıtlayabilen her Kullanıcı veya Profesyonel, Sahip statüsünü elde edebilmektedir.
 8. Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmaları halinde Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.
 9. Siteye kayıt işlemi gerçekleştirildiğinde kayıt formunda bulunan Kullanıcı ve Profesyonele ait kişisel bilgilerin ve bunlar tarafından oluşturulan Profillerde yayınlanan bilgilerin işlenmesine izin verilmiş olmaktadır.
 10. Siteye kaydolmak ve Hesap aktivasyonunu gerçekleştirmek suretiyle Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip;
  1. Kullanım Şartnamesinin içeriğinin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmekte,
  2. İşbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerine uygun olarak kişisel bilgilerin işlenmesini ve Profesyonel bilgilerinin Profilde yayınlanmasını kabul etmekte,
  3. Kayıt formuna girdiği bilgilerin doğru olduklarını beyan etmekte,
  4. Kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine sistem mesajları, Sitenin çalışmasındaki aksaklıklarla ilgili mesajlar, Kullanım Şartnamesindeki değişikliklerle ilgili bildirimler, yeni fonksiyonlarla ilgili bilgiler ve ticari bilgilerin gönderilmesini kabul etmektedir.
  5. Randevu teyidi, hatırlatma, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı sms, e-posta, telefon araması ve her türlü elektronik ileti almayı kabul etmekte.
 11. Birden fazla Hesap açılmasına izin verilmemektedir.
 12. Hesabın üçüncü şahısların erişimine açılması yasaktır.
 13. Üçüncü kişilere ait hesaplardan yararlandırmak yasaktır.
 14. Kullanıcı ve Profesyonelin verdiği elektronik posta adresine bir link içeren bir mesaj gönderilecektir. Bu linkin açılması halinde hesap aktifleştirilmiş olur ve giriş yapmak mümkün hale gelir.
 15. Sözleşme, süresiz olarak yapılmaktadır.
 16. Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip, hesabını silmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Profesyonelin veya Kuruluşun hesabını silmesi Profilinin silinmesine neden olmaz.
 17. Taraflardan her biri Hizmet sağlama sözleşmesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir.
 18. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının veya Profesyonelin eylemleri kanunlara ve Kullanım Şartnamesine aykırı veya Sitenin itibarını zedeleyecek nitelikteler ise hesabı silmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.
 19. Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen işlemlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

5. Sorumluluk

 1. Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı veya Profesyonel, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 4. Hizmet Sağlayıcı, ücretsiz tedarik edilen ürünlerin fiziki veya kanuni olarak ayıplı olmalarından dolayı ve yine ücretsiz tedarik edilen malların ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site vasıtası ile herhangi bir kişi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.
 5. Hizmet Sağlayıcının ücret karşılığı tedarik edilen mal ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili sorumlulukları, ücretli hizmetlerle ilgili kanun maddeleri tarafından belirlenmektedir.
 6. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
 7. Belirli bir Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip'e ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip'e karşı sorumlu tutulamaz.

6. Şikâyet Bildirim Şekli ve İtiraz/İade Prosedürü

 1. Hizmet Sağlayıcı Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen tüm makul eforu sarfedecektir ve Sitenin çalışmasıyla ilgili problemlerin çözümü ile ilgili destekte bulunacaktır.
 2. Sitede bildirilen görüşlerin güvenilirliğiyle ilgili şikayetler görüşün yanında bulunan 'Şikayet Bildir' düğmesi kullanılarak gönderilmektedir.
 3. Diğer uyarılar, şikayetler, öneriler ve hatalar her sayfanın altında bulunan İletişim linki kullanılarak iletilebilmektedir.
 4. Yapılan şikayetlerin cevapları mümkün olan en kısa süre içerisinde Kullanıcının veya Profesyonelin elektronik posta adresine gönderilecektir.
 5. Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar ve Siteden verilen hizmetlerle ilgili şikayetler Kullanıcı veya Profesyonel tarafından 14 gün içerisinde şu adrese gönderilebilirler:[email protected] 
 6. Bu şikayetler gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınırlar. Eğer bu süre içerisinde bu mümkün olmazsa Hizmet Sağlayıcı bu süre dolmadan önce bu gecikmenin nedenini ve yeni süreyi bildirecektir.
 7. Hizmet Sağlayıcı, şikayet eğer bu Kullanım Şartnamesinin, Kullanım Şartnamesinin eklerinin veya kanunların hükümlerinin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıkmış ise bu şikayeti işleme koymama hakkını saklı tutmaktadır.
 8. Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz/İade prosedürü sonuçsuz kalırsa mümkündür.

7. Son Hükümler

 1. Hizmet Sağlayıcı Kullanım Şartnamesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar ve Profesyoneller, kayıt sırasında verdikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.
 2. Kullanıcı ve Profesyonel, erişim yetkisi bulunmayan, hatalı veya başkasına ait olan elektronik posta adresi vermesi sonucu ortaya çıkacak durumlardan, özelikle de 1. maddede belirtilen bildirimin eline ulaşmamasından kendisi sorumludur.
 3. Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.
 4. Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.
 5. Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.
 6. İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.