Uzm. Dr. Ebru Parlayan
Nörolog

Uzm. Dr. Ebru Parlayan

 • Bursa
 • 237 Görüntülenme
 • Adres
  Kükürtlü Mahallesi, Zübey...
 • Telefon No

Uzm. Dr. Ebru Parlayan Hakkında

2004 yılında Nöroloji Uzmanı ünvanı alarak Denizli ve Bursa'da özel hastanede görev yaptı.

2006 yılında Uyku Uzmanlık Sertifikasını aldı.

2016 yılı Aralık ayı itibariyle, mesleğine kendi muayenehanesinde olan EEG - EMG - Vertigo Labaratuvarları'nda devam etmekte.

İlgi alnları:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi ve denge bozuklukları (vertigo)
 • Elektrofizyoloji (EEG- EMG-Polisomnografi)
 • Uyku bozuklukları-Uyku apnesi
 • Migrende Botulinium toksin uygulaması
 • Epilepsi
 • Parkinson
 • Demans
 • Nöralterapi
 • Hipnoterapi


Üyesi olduğu Dernekler:

 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği
 • Türk Epilepsi İle Savaş Derneği
 • Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
 • Psikoterapi Enstitüsü Hipnoz Derneği
 • Nöralterapi Derneği
 • Nörootoloji- Nörooftalmoloji Çalıştayı
 • Bursa Nörolojik Bilimler Derneği
 • Bursa Tabip Odası

Yayınları:

Makale:


1- J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2009 Summer;21(3):348-50.
Neurometabolic correlations of donepezil and rivastigmine in dementia patients: a different neuroprotective effect.
Parlayan E, Yulug B, Bakar M, Gumustas O.

2- Parkinson Hastalıkları Ve Hareket Bozuklukları Dergisi, Kasım 2003, 44-47
Anemili Hastalarda Huzursuz Bacak Sendromu ve Ferritin Düzeyi Araştırılması
Zarifoğlu M, Karlı N,Parlayan E, Akdoğan Ö, Ali R.

3- Türkiye Klinikleri J Int Med. Nöroloji . 2011;1(6):9-12 Hipotiroidiye Bağlı Trigeminal Nevralji Olgusu . Parlayan E., Tan Z.

4- Kinik Psikiyatri 2010;4 (13) :209-214 Geçici Global Amnezi ve Demansiyel Bulgular ile Başlayan Glioblastome Multiforme Olgusu. Parlayan E.


Sözel Bildiri


1- Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu
Restless Legs Sendromlu Hastalarda Ferritin Düzeyi Araştırılması
Zarifoğlu M, Karlı N,Parlayan E, Akdoğan Ö, Ali R.

Poster Bildirileri:


1- Guillain Barre Sendromu’n da IVIG Kullanımı
Akış H, Parlayan E, KörfezE, Bakar M, Turan F,Zarifoğlu M,Bora İ, Oğul E.
(36. Ulusal Nöroloji Kongresi)

2- Dyke-Davidoff Maisson Sendromu ( İki olgu sunumu)
Parlayan E, İ. Bora
(36. Ulusal Nöroloji Kongresi)

3- Nörosifiliz( olgu sunumu)
Parlayan E,Hanoğlu Ö,Bora İ.
(37. Ulusal Nöroloji Kongresi)

4- Multiple Sklerozlu Hastalarda İlk Semptom Olarak Distoni
Zarifoğlu M,Karlı N,Parlayan E,Oğul E,Bora İ,Turan F,BakarM.
(3. Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu)

5- Multiple Sklerozlu Hastalarda Azathioprinin Etkinliği
Turan F, Parlayan E, Karlı N, Bakar M, Zarifoğlu M, Bora İ, Oğul E.
(38. Ulusal Nöroloji Kongresi)

6- Motor Nöron Hastalığında Piramidal Trakt Dejenerasyonu
Turan F,Haran N,Parlayan E, Karlı N
(38. Ulusal Nöroloji Kongresi)

7- Parkinson Hastalığı Ve Ağrı İlişkisi
Zarifoğlu M, Karlı N, Haki C,Parlayan E, Taşkapılıoğlu Ö, Akdoğan Ö
(5. Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu)

8- Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Yaş Gruplarının Vasküler Tutulum Alanlarının Retrospektif Analizi
Karlı N, Akdoğan Ö, Taşkapılıoğlu Ö, Parlayan E, Haran N, Oğul E.
(II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi)

9- Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Retrospektif Epidemiyolojik İnceleme
Karlı N, Haran N , Parlayan E, Akdoğan Ö, Taşkapılıoğlu Ö, Oğul E.
(II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi)

10- Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Vasküler Tutulum İle Risk Faktörleri İlişkisinin Retrospektif Analizi
Karlı N, Parlayan E , Haran N , Akdoğan Ö, Taşkapılıoğlu Ö, Oğul E.
(II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi)

11- Pirimidoserebellar Bulgularla Başvuran Hepatolentiküler Dejenerasyon Olgusu
Parlayan E, Kıyıcı M, Ulusoy H, Taşkapılıoğlu Ö, Haran N, Oğul E.

Katıldığı Kongre ve sempozyumlar:


1- 36. Ulusal Nöroloji Kongresi

2- 39. Ulusal Nöroloji Kongresi

3- 40. Ulusal Nöroloji Kongresi

4- Baş ağrısına Multidispliner Yaklaşım, Nöbiva 4. Sempozyumu

5- EHF European Headache Federation, 6.Headache Congress

6- 5. Parkinson Ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu

7- I. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu

8- III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

9- 4. Ulusal Epilepsi Kongresi

10- Kraniyospinal Magnetik Rezonans Görüntüleme Sempozyumu, 2004 Ankara

11- 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri

12- 2. Baş ağrısı Kış Okulu

13- 6. Ulusal Hareket Bozuklukları Kongresi ve Botilinium Toksini Uygulama Kursu

14- 8. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi

15- Her yönüyle Vertigo 6. Nöbiva Sempozyumu

16- 3. Uludağ Nöroloji Günleri

17- Bilim Ve Ütopya Kooperatifi Yenidoğan-Erişkin EEG Seminerleri

18- 4. Uludağ Nöroloji Günleri

19- 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi

20- 44. Ulusal Nöroloji Kongresi

21- Mezuniyet Sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı ,2006

23– 10. Avrupa Klinik Anatomi Kongresi – Sinirler Kaslar Ve EMG Protokolleri Kursu, 2009

24- 10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi

25- Polisomnografi ve Diğer Tanı Yöntemleri Kursu, Aralık Epilepsi Günleri

27- 10.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi

28- 5. Uludağ Nöroloji Günleri

29- 2010 Epilepside EEG Günleri

30- 46. Ulusal Nöroloji Kongresi,201031- 2. Samatya EMG Günleri

32- II. Ulusal Baş Ağrısı Sempozyumu

33- Nörolojide Akademik Günler 2011

34- EEG günleri 201135- 7. Uludağ Nöroloji Günleri

36- Botulinium Toksini Uygulama Kursu, Mart 2012

37- Epilepside EEG Günleri 2012

38- İstanbul SFEMG günleri,2012

39- 48. Ulusal Nöroloji Kongresi,201240- EMG teorik ve pratik uygulama kursu,2012, Bursa

41- İstanbul Eğitim Araştırma EMG Laboratuvarı ileri EMG kursu,2013,İstanbul

42- 8.Uludağ Nöroloji Günleri ,201343- Teoriden pratiğe uygulamalı EMG kursu, Mart 2013, Bursa

44- Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği EMG eğitim kursu ,2014

45- Uyku Akademisi, 8-10 Mayıs, 2015

46- 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi

47- Temel ve İleri düzey Hipnoz eğitimi , Adil Maviş Gelişim Akademisi, İstanbul 201448- 13. Ulusal Ağrı Kongresi , Haziran 2014,İstanbul

49- Migren tedavisinde BOTOX uygulama kursu, Haziran 2014, İstanbul

50- Uyku Akademisi, 8-10 Mayıs, 201551- Uyku Akademisi, 27-29 Mayıs, 2016

52- Klinik Nöralterapi 1. Basamak Eğitimi, Nöralterapi Derneği, Mayıs 2016

53- Klinik Nöralterapi 2. Basamak Eğitimi,Nöralterapi Derneği, Haziran 2016

54- Klinik Nöralterapi 3. Basamak Eğitimi, Nöralterapi Derneği,Temmuz 2016

55- Klinik Nöralterapi 4. Basamak Eğitimi, Nöralterapi Derneği, Aralık 2016

56- Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim, Akran Süpervizyonu, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi, Şubat 2016

57- Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim, Akran Süpervizyonu, Diş hekimliği ve Ağrıda Hipnoterapi, Şubat 2016

58- Hipnoz Derneği , Teorik ve Pratik Uygulamalı Hipnoz Eğitimi, Kasım- Şubat 2016,İstanbul

59- 7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri Ocak 2017 , İstanbul

60- Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Kursu ( Modül 1-2-3) , Ocak 2017, İstanbul

61- Nöro-oftalmoloji,Nöro-otoloji sempozyumu, Mayıs 2017

Eğitim

İlk ve orta öğrenimimi Yalova'da tamamladı.

1997 yılında Trakya Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra meslek yaşamına, Sinop'ta pratisyen hekim olarak başladı. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim dalında araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimini almaya başladı.

Kurslar / Sertifikalar

EEG ( çocuk, yetişkin, uyku ve uyanıklık EEG değerlendirme ) sertifikası
EMG Sertifikası
Uyartılmış Potansiyeler ( BAEP-SEP-VEP-MEP) Sertifikası
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Sertifikası
Uyku ve Bozuklukları Uzmanlık Sertifikası ve Uyku laboratuvarı işletme yetkisi
Nörolojik Hastalıklarda ve Migrende Botox uygulaması
Hipnoz uygulama yeterlilik sertifikası
Nöralterapi ileri düzey uygulama sertifikası
Nöroloji BOARD Sınavı yeterliliği

Uzm. Dr. Ebru Parlayan ile +90505******* numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Ebru Parlayan adresi; Kükürtlü Mahallesi, Zübey....

Uzm. Dr. Ebru Parlayan ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Ebru Parlayan, Bursa ilinde hizmet vermektedir.