Uzm. Dr. Doğan Kılkış
Diş Hekimi & Ortodontist

Uzm. Dr. Doğan Kılkış

  • Antalya
  • 186 Görüntülenme

Uzm. Dr. Doğan Kılkış Hakkında

2006-2013 yıllarında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Uzmanlık eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır.

2013-2014 yıllarında Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014-2016 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Antalya Diş Hekimleri Odası üyesidir.

Ortodonti alanında ulusal ve uluslararası alanda yayınları mevcuttur. Şu an Özel Flora Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde hizmet vermektedir.

Yayınlar ve Bildiriler:

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


1. Bayram M, Nur M, Kilkis D. The Frog appliance for upper molar distalization. Korean Journal of Orthodontics 2010 Feb; 40(01):50-60.

2. Celikoglu M, Bayram M, Kilkis D. Dental development in children with hypodontia. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Jun; 139(6):715; author reply 716.

3. Nur M, Kayipmaz S, Bayram M, Celikoglu M, Kilkis D, Sezgin. OS. Conventional frontal radiographs compared with frontal radiographs obtained from cone beam computed tomography. Angle Orthod. 2012 Jul; 82(4):579-84.

4. Nur M, Bayram M, Celikoglu M, Kilkis D, Pampu AA. Effects of maxillary molar distalization with Zygoma-Gear Appliance. Angle Orthod. 2012 Jul; 82(4):596-602.

5. Kilkis D, Bayram M, Celikoglu M, Nur M. Unilateral maxillary molar distalization with zygoma-gear appliance. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2012 Aug; 142(2):e1-7.

6. Celikoglu M, Nur M, Kilkis D, Sezgin OS, Bayram M. Mesiodistal tooth dimensions and anterior and overall Bolton ratios evaluated by cone beam computed tomography. Aust Orthod J. 2013 Nov; 29(2):153-8.

7. Celikoglu M, Bayram M, Nur M, Kilkis D. Comparison of mandibular arch changes during initial alignment using self- and conventional-ligating brackets: A single-center prospective randomized clinical trial. Korean Journal of Orthodontics 2014 [Epub ahead of print]


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:


1. Kilkis D, Bayram M, Nur M. Development of a complex odontoma during orthodontic treatment: Incidental finding. 15th congress of the BASS, 22-25 April 2010, Thessaloniki-Greece.

2. Kilkis D, Ozel MB. Extraoral distalization appliance for upper molar distalization: a case report. 111th Annual Session of the AAO, May 14-172011, Chicago-Illinois-USA.

3. Kilkis D, Nur M, Bayram M. Essix-based Functional Mandibular Advancer: A case study. 87th congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011, İstanbul-Turkey.

4. Kilkis D, Ozel MB. Can extraction therapy cause second molar impaction? A case report. 87th congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011, İstanbul-Turkey.

5. Kilkis D, Bayram M, Kedici CA, Yeşilyurt C, Celikoglu M. In-vitro effect of repeated bonding on shear-bond- strength with different self-etching- primers. 46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research with Scandinavian Division, 4-7 September 2013, Florence-Italy.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


1. Bayram M, Nur M, Kilkis D. Mandibuler mini vida desteği ile Sınıf II kanin ilişkinin düzeltilmesi: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2009;15(1):69-72

2. Celikoglu M, Kilkis D, Bayram M, Nur M. Skeletal age assessment according to the Greulich and Pyle atlas in different skeletal malocclusions. Türk Ortodonti Dergisi 2012; 25: 21-30.

3. Celikoglu M, Kilkis D, Bayram M, Nur M, Candirli C. Effects of the Maxillary Molar Distalization with Zygoma-Gear Appliance on Maxillary Third Molars. Türk Ortodonti Dergisi 2012; 25:31-39.

4. Celikoglu M, Kilkis D. A comparison of conventional and computerized cephalometric methods. Türk Ortodonti Dergisi 2012; 25(2):105-112.

5. Candirli C, Dayısoylu E, Coskun G, Taskesen F, Kilkis D. Prevalence and characteristics of supernumerary teeth in east-northern turkish population. Cumhuriyet Dental Journal 2012; 15(4):335-339.

6. Buyuk SK, Halicioglu K, Celikoglu M, Sekerci AE, Unal T, Kilkis D. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak elde edilen iki ve üç boyutlu lateral sefalometrik analizlerin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2014 (Kabul edildi).


E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:


1. Bayram M, Nur M, Kılkış D. Mandibuler mini vida desteği ile Sınıf II kanin ilişkinin düzeltilmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; 12–13 Kasım 2007, Ankara.

2. Bayram M, Nur M, Kılkış D. Sınıf III maloklüzyona sahip erişkin bir hastanın disiplinler arası tedavisi: Olgu sunumu. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 12–16 Ekim 2008, Çeşme-İzmir.

3. Bayram M, Kılkış D. İskeletsel Sınıf II maloklüzyonun tip IV Herbst apareyi ile düzeltilmesi: Olgu sunumu. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 12–16 Ekim 2008, Çeşme-İzmir.

4. Nur M, Bayram M, Kılkış D. Palatinalde sürmüş kaninin distraksiyon osteogenezis yöntemi ile hızlı düzeltimi: Olgu sunumu. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 12–16 Ekim 2008, Çeşme-İzmir.

5. Nur M, Kayıpmaz S, Bayram M, Kılkış D. Konisel ışın demetli bilgisayarlı tomografiden (CBCT) elde edilen frontal röntgenler ile konvansiyonel frontal röntgenler arasında fark var mıdır? 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 24–28 Ekim 2010, Ankara.

6. Kılkış D, Bayram M, Nur M. Tek taraflı üst molar distalizasyonu için zygoma-gear apareyi: Olgu sunumu. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 24–28 Ekim 2010, Ankara.

7. Kılkış D, Çelikoğlu M, Bayram M, Nur M. Farklı sagital yön iskeletsel malokluzyonlarda Greulich-Pyle atlasına göre kemik yaşının değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; 17-20 Ekim 2011, İzmir.

8. Nur M, Bayram M, Çelikoğlu M, Kılkış D, Pampu A. Üst molar distalizasyonunda kullanılan Zygoma-Gear apareyinin dento-fasiyal yapılar üzerine etkileri. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; 17-20 Ekim 2011, İzmir. (Sözlü Sunum)

9. Çelikoğlu M, Nur M, Kılkış D, Bayram M, Çandırlı C. Zygoma-gear apareyiyle yapılan üst molar distalizasyonunun üst üçüncü molar dişler üzerine etkileri. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 30 Eylül-4 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Sunum)

10. Kılkış D, Nur M. Twin-blok ve Essix kaideli modifiye FMA apareylerinin dentofasiyal yapılar üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 30 Eylül-4 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Sunum)

11. Çelikoğlu M, Nur M, Kılkış D, Sezgin ÖS, Bayram M. Konisel ışın demetli bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinde yapılmış ön ve tüm bolton oranlarının ve meziodistal diş boyutlarının hassasiyeti ve güvenilirliği. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 30 Eylül-4 Ekim 2012, Antalya.

12. Çelikoğlu M, Kılkış D. Konvansiyonel ve bilgisayarlı sefalometrik metotların karşılaştırılması. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; 30 Eylül-4Ekim 2012, Antalya.

13. Kılkış D, Bayram M. Orthodontic-orthognatic surgical correction of class III patient with an openbite: A case report. Uluslararası Kraniyofasiyal Anomaliler Kongresi; 25-27 Nisan 2013, Isparta.

14. Büyük KS, Halıcıoğlu K, Çelikoğlu M, Şekerci EA, Unal T, Kılkış D. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografiden elde edilen üç boyutlu ve iki boyutlu sefalometrik analizlerin karşılaştırılması. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; 3-5 Kasım 2013, İstanbul.

15. Kılkış D, Özel MB. Tek taraflı gömülü ikinci ve üçüncü mandibular molar dişlerin miniplak ile ortodontik tedavisi: Olgu sunumu. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; 3-5 Kasım 2013, İstanbul.Eğitim

1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk,orta ve lise öğrenimini Kırıkkale de tamamlamıştır. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kurslar / Sertifikalar

1. MBT Tekniğinin Güncel Uygulamaları ve Ana Prensipleri. 3M Unitek; 26 Şubat 2007.
2. Ortognatik Cerrahide Planlama. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri; 3 Mayıs 2007.
3. Dudak-Damak Yarıklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri;1-2 Mayıs 2008.
4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası. T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu; 2-13 Ocak 2012.
5. Gömülü Dişlerde Ortodontik Tedavi Uygulaması. 13. Uluslararası TOD Sempozyumu; 5 Kasım 2013.
6. İnvisalign Sertifikasyon Kursu. 4 Ekim 2013.

Uzm. Dr. Doğan Kılkış ile +90505******* numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Doğan Kılkış adresi; Arapsuyu Mahallesi Atatür....

Uzm. Dr. Doğan Kılkış ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Doğan Kılkış, Antalya ilinde hizmet vermektedir.