Uzm. Dr. Çağlar Karabaş
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Uzm. Dr. Çağlar Karabaş

  • Antalya
  • 282 Görüntülenme

Uzm. Dr. Çağlar Karabaş Hakkında


2016-2020 KayseriŞehirHastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon olarak tamamladı.

Dr. Çağlar Karabaş , Medical Park Antalya Hastanesi'nde Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon uzmanı olarak hastalarına sağlık hizmeti vermektedir.

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1. Çağlar Karabaş, Havva Talay Çaliş, Ulaş Serkan Topaloğlu, and Çiğdem Karakükçü. "Effects of ultrasound guided leukocyte-rich platelet-rich plasma (LR-PRP) injection in patients with pes anserinus tendinobursitis." Transfusion and Apheresis Science 60.3 (2021): 103048.

  2. Çağlar Karabaş, Havva Talay Çalış, Ulaş Serkan Topaloğlu, and Çiğdem Karakükçü. "Effects of platelet-rich plasma injection on pain, range of motion, and disability in adhesive capsulitis: A prospective, randomized-controlled study." Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (2587-1250) 67, no. 4 (2021).

  3. Çağlar Karabaş, Havva Talay Çalış, Abdurrahman Kutluca, Ulas Serkan Topaloğlu. "The Effect of Visual and Auditory Information on Illness Perceptions and Patient Satisfaction in Knee Osteoarthritis." Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin 32, no. 01 (2022): 38-44.

  4. Aslaner, Hümeyra, Havva Talay Çalış, Çağlar Karabaş, and Ali Ramazan Benli. "Hemogram parameters in fibromyalgia and effects of wet cupping therapy on hemogram parameters." (2022).

  5. Çağlar Karabaş, Berke Aras, Kemal Erol, Omer Kuzu. "Sonographic Comparison of Neck Extensor Muscle Thickness of Ankylosing Spondylitis and Non-radiographic Axial Spondyloarthritis Patients with Healthy Volunteers." Aktuelle Rheumatologie (2022).

  6. Çağlar Karabaş, Samet Karahan, Havva Talay Çalış, Ali Koç. Comparison of pineal gland volume between patients with fibromyalgia and healthy controls" European Journal of Therapeutics. (Kabul edildi, Yayın aşamasında Accepted: 11.01.2022).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Havva Talay Çalış, Çağlar Karabaş, Mustafa Çalış, Jülide Aksel Yazıcıoğlu, Emel Güler, Büşra Yıldız. Adeziv Kapsülitte Trombositten Zengin Plazma Yeni Bir Tedavi Seçeneği midir; Vaka Serisi (PS-182). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 22-26 Mart 2017 (Poster Bildiri).

2. Havva Talay Çalış, Çağlar Karabaş, Çiğdem Karakükcü. Adeziv Kapsülitte Trombositten Zengin Plazma Enjeksiyonunun Ağrı, Eklem Hareket Açıklığı ve Günlük Yaşam Aktivitesi Üzerine Etkisi (S-070). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Sözlü Bildiri).

3. Merve Efe Durmuş, Mehtap Aykaç Çebicci, Çağlar Karabaş. Omuz Ağrılı Hastalarda Ağrı Varlığının Tedavi Sonuçlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi (S- 112). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Sözlü Bildiri).

4. Mehtap Aykaç Çebicci, Çağlar Karabaş, Ali Koç. Psöriazisli Hastalarda Sakroileit Sıklığı (S-105). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Sözlü Bildiri).

5. Çağlar Karabaş, Samet Karahan. Rs3pe ile Başvuran Hastada Etyolojik Neden Olarak Akciger Kanseri (F-005). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Fotograf bildiri).

6. Çağlar Karabaş, Kemal Erol. Metatarsal Eklemdeki Tofüs ve Artrit Varlığı (V- 001). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Video bildiri).

7. Çağlar Karabaş, Abdurrahman Kutluca, Havva Talay Çalış. Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Parametreler ve Radyolojik Evreleme Arasındaki İlişki (SS-023). 28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 08-11 Nisan 2021 (Sözlü Bildiri).

8. Berke Aras, Çağlar Karabaş. Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ozon Tedavisinin Etkinliğinin Retrospektif Olarak İncelenmesi (xxx). 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 02-06 Mart 2022. (Sözlü Bildiri).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Calis, Havva Talay, Caglar Karabas, and Emel Guler. "Effects of Platelet-rich Plasma Injection on Adhesive Capsulitis: An Interventional Case Series." Erciyes Medical Journal 41.1 (2019): 102-105

2. Çağlar Karabaş. "Fibromyalji Hastalarinda Nötrofil/lenfosit Orani, Platelet/lenfosit orani ve Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi." Journal of Anatolian Medical Research 3.1: 1-10.

3. Çağlar Karabaş, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ, and Mehtap AYKAÇ CEBİCCİ. "SİRİNGOMYELİ'YE BAĞLI GELİŞEN CHARCOT DİRSEĞİ: VAKA SUNUMU Charcot Arthropathy Caused By Syringomyelia: Case Report." Bozok Tıp Dergisi 9.4: 172-176..

4. Yağmur, Neslihan, Havva TALAY ÇALIŞ, Fatma Gül ÜLKÜ DEMİR, and Çağlar KARABAŞ. "PARSİYEL VE TAM KAT ROTATOR MANŞON YIRTIKLARININ KONSERVATİF TEDAVİYE YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI." Sağlık Bilimleri Dergisi 30, no. 1: 79-82.

5. Çağlar KARABAŞ, and Yıldız Gonca DOĞRU. "YouTube as an information source for pulmonary rehabilitation in patients with COVID-19: A Cross-Sectional Study." Genel Tıp Dergisi 32.3: 259-264.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Neslihan Yağmur, Havva Talay Çalış, Fatmagül Ülkü Demir, Çağlar Karabaş. Parsiyel ve Tam Kat Rotator Manyon Yırtıklarının Konservatif Tedaviye Yanıtlarının Karşılaştırılması (S-5). 7. Sivas Romatoloji Online Sempozyumu, 4-6 Eylül 2021 (Sözlü bildiri).

2. Havva Talay Çalış, İsa Cüce, Elif Polat, Sinan Hopcan, Esra Yaprak, Çağlar Karabaş, İlhami Çelik, Fatma Gül Ülkü Demir. Hafif ile Orta Derecede Covid-19 Pnomonisi Olan Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon İçin Geliştirilen Mobil Aplikasyonun Fizibilitesi ve Etkinliği, Randomize Kontrollü Çalışma (S-09). 8. Sivas Romatoloji Online Sempozyumu, 3-5 Eylül 2021 (Sözlü bildiri).

Kitap:


1. Çağlar Karabaş. Diz Ağrılarında Laboratuvar Bulguları. Kitap Adı: Diz Ağrıları, Editör: Havva Talay Çalış, Akademisyen Yayın Evi, 2022.Eğitim

1996-2003 yılında Süleyman Demirel İlköğretim Okulu / Antalya da bitirdi.
2003-2006 Yavuz Selim Lisesinden mezun oldu.2006-2010 yılları arasında yüksek öğrenimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi
2010-2012 Mersin Tıp Fakültesi / Mersin de tamamladı .Uzmanlık eğitimini 2013-2016 Erciyes Üniversitesi Üroloji Anabilim dalı / Kayseri

Kurslar / Sertifikalar

Smart: Sakroiliak Eklem MRI Kursu. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 22-26 Mart 2017.

Sık Gözlenen Ayak Problemleri ve Tedavisi. V. Yaz Okulu, Antalya, 29 Nisan 2017.

Lomber Omurganın İnvaziv Girişimler ile Tedavisi Kursu. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 25-29 nisan 2017.

Eleştirel Makale Okuma, Değerlendirme ve Yazım. RADER Kış Atolyesi, Kayseri, 9-11 Şubat 2018.

Ultra 2018: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar. Ultra 2018, Antalya, 12-14 Ekim 2018.

VIII. Kış Okulu, Kardiyak Rehabilitasyon Eğitimi, Ankara, 7-8 Aralık 2018.

Ultrasonografi Eşliğinde Botulinum Toksin Uygulamaları Kursu, Kayseri, 27 Nisan 2019.

Temel Bİyoistatistik Kursu, Online, 4 Nisan 2021.

Alt Ekstremitede Lenfödem Rehabilitasyon Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.

Manuel Tıp Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.

Skolyoz ve HiperkifozDeğerlendirme ve Reçeteleme Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.

Temporomandibüler Eklem Hastalıklarında Değerlendirme ve Tanı Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.

Pediatrik Spastisite Değerlendirme ve Tedavi Kursu, 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 02-06 Mart 2022.

Myofasial Gevşetme Teknikleri Kursu, 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 02-06 Mart 2022.

Uzm. Dr. Çağlar Karabaş ile +90505******* numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Çağlar Karabaş adresi; Fener Mahallesi Tekelioğl....

Uzm. Dr. Çağlar Karabaş ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Çağlar Karabaş, Antalya ilinde hizmet vermektedir.