Psk. Dilek Eken
Psikolog

Psk. Dilek Eken

  • Ankara
  • 207 Görüntülenme
  • Adres
    Mustafa Kemal Mh. 2157. s...

Psk. Dilek Eken Hakkında

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Servisinde yetişkin stajını, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Çocuk Psikiyatrisi’nde çocuk stajını tamamlamıştır. Daha sonradan birçok mesleki eğitim ve sertifika programlarına katılıp, majör depresyon bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, psikolojik travma ve tedavileri, sağlık anksiyetesi ve somatik semptom bozukluğu ve kişilik bozuklukları başta olmak üzere birçok ruhsal bozuklukla çalışma yöntemini öğrenmiştir.

Şu anda kurucusu olduğu LYSIS PSİKOLOJİ'de , ergen ve erişkin danışanlarla birlikte psikoterapi yapmakta olan Dilek Eken ağırlıklı olarak kaygı bozukluları, panik bozukluk, yas, öfke kontrolü, ruhsal travma, travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, kişilik sorunları, romantik ilişki çatışmaları, ve depresyon çalışmakta ve lisans eğitimi sırasında edindiği Psikanalitik bakış açısının yanı sıra Psikodinamik Terapi ve Duygusal Şema Terapi Yönelimli Psikoterapi uygulamaktadır. Halen Psikiyatrist Ülkü Gürışık yönetiminde Psikanalitik temelli Psikodinamik Terapi Süpervizyon Eğitimine devam etmektedir.

Çalışma Alanları:

• Kaygı Bozuklukları (yaygın anksiyete)
• Panik Bozukluk
• Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Fobiler
• Kişilik Sorunları
• Romantik İlişki Çatışmaları
• Depresyon

Verdiği Seminer ve Atölyeler:

• Ergenlik Dönemi (Anne – Baba / Çocuk Ergen Seminerleri – İstanbul, Ankara 2012 / 2020)
• Akran Zorbalığı (Anne – Baba / Çocuk Ergen Seminerleri – İstanbul, Ankara 2012 / 2020)
• Sınav Kaygısı ve Stresle Baş etme Yolları (Çocuk Ergen Seminerleri – İstanbul, Ankara 2012 / 2020)
• Çocuklarda Kaygı Oluşumu ve Kaygıyı Anlamak ( Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
• Çocuklarda Öfke Oluşumu ve Öfkeyi Anlamak (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
• Aile İçi İletişim ve Çatışma Çözme Becerileri (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
• Özgüvenli Çocuklar Nasıl Yetiştirilir (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
• Çocuklarda Cinsel Gelişim Nedir ve Mahremiyet Eğitimi Nasıl Verilir (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018 /2020)

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Kriminal Psikolojide ‘Çocuk Suçluluğu’ üzerine tamamlamıştır.

Kurslar / Sertifikalar

Eğitimler:
• Rorschach Eğitimi
• Yetişkin Projektif Testleri Eğitimi (TAT, İnsan Çizimleri Testi)
• Yetişkin Objektif Testleri Eğitimi ( Beck Depresyon Envanteri, MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Yorumlama) , WISC-R)
• Çocuk Objektif Testleri Eğitimi (AGTE, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi,
• Çocuk Projektif Testleri Eğitimi ( TAT, CAT, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Aile Çiz Testi,Terapötik Kart Testi)
• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Yöntemleri Eğitimi
• Moxo ADHD Testi Eğitimi

Congresses:

• 'Don't Let Trauma Overlook' Psychology Workshop Istanbul Kultur University, 2016
• “Second Step, Treatment” Istanbul University Psychology Days, Istanbul University, February 2012
• “The Use of Art in Psychology and Its Function in Patients with Severe Psychopathology” Group Study February 2012
• “Psychotherapy and Psychosocial Treatments in Bipolar Disorders” Group Study, February 2011
• “Basic Principles of Psychotherapy in Schizophrenia Patients” Group Study, May 2011
• “Psychoanalytic Approach to Personality Disorders” Workshop, March 2011
• “First Patient and Disease” Istanbul University Psychology Days, Istanbul University, March 2011
• “Effective Communication in Business Life” Seminar, Koç University, March 2010
• 14th National Psychology Students Congress, Istanbul University, July 2009
• Pandost Panic Attack Friends Association, Panic Disorder Treatment and Approach Seminar, March 2009

Makaleler / Yayınlar

Kongreler:

• ‘Travma Gözden Kaçmasın’ Psikoloji Çalıştayı İstanbul Kültür Üniversitesi, 2016
• “İkinci Adım, Tedavi” İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri, İstanbul Üniversitesi, Şubat 2012
• “Sanatın Psikolojide Kullanımı ve Ağır Psikopatolojisi Olan Hastalarda İşlevi” Grup Çalışması Şubat 2012
• “Bipolar Bozukluklarda Psikoterapi ve Psikososyal Tedavilerin Yeri” Grup Çalışması, Şubat 2011
• “ Şizofreni Hastalarında Psikoterapi’nin Temel İlkeleri” Grup Çalışması, Mayıs 2011
• “Kişilik Bozukluklarına Psikanalitik Yaklaşım” Atölye Çalışması, Mart 2011
• “ İlk Hasta ve Hastalık” İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri, İstanbul Üniversitesi, Mart 2011
• “İş Hayatında Etkili İletişim” Semineri, Koç Üniversitesi, Mart 2010
• 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz 2009
• Pandost Panik Atak Dostları Derneği, Panik Bozukluk Tedavi ve Yaklaşım Konulu Seminer, Mart 2009

Psk. Dilek Eken ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Psk. Dilek Eken adresi; Mustafa Kemal Mh. 2157. s....

Psk. Dilek Eken ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Psk. Dilek Eken, Ankara ilinde hizmet vermektedir.