Prof. Dr. Selçuk Peker
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktoru

Prof. Dr. Selçuk Peker

  • İstanbul
  • 179 Görüntülenme

Prof. Dr. Selçuk Peker Hakkında

2000 sensesinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
2005 senesinde Doçentlik ünvanını aldı.2005-2016 senesinde Acıbadem Kozyatağı ve Kadıköy Hastaneleri’nde çalıştı. 2008-2016 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim üyeliği yaptı. 2011 Profesör ünvanını alarak Koç Üniversitesi Hastanesi‘nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görevine başladı. Standart nöroşirürji uygulamalarına ek olarak özellikle ilgi duyduğu alanlar “Gamma Knife Radyocerrahisi”, “Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji”, “Hareket Bozuklukları Cerrahisi” ve “Ağrı Cerrahisi” dir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 115 makalesi ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 181 bildirisi vardır.
Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında 121 davetli konferans verdi.

Yurtiçi Yayınlar:

● Bayraklı F, Sav A, Peker S: Bilateral talamik glioma. Nobel Medicus

● Yıldız E, Peker S, Çizmeli O, Pamir MN: Dural arteriovenöz fistül (DAVF) tedavisinde kombine yaklaşım: Süperselektif embolizasyon ve gamma knife radyocerrahisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1(3):162-166, 2010

● Akgün Y, Peker S: Tremor tedavisinde cerrahi Girişimler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1(3):123-127, 2010

● Bayraklı F, Peker S: Sylvian fissure lipoma: Case report. Sinir SistemiCerrahisi Dergisi 2(3):165-168,2009

● Peker S, Bayraklı F: Oküler patolojilerde radyocerrahi. Türkiye KlinikleriNöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı 2 (1): 78-82, 2009

● Peker S: Fonksiyonel hastalıkların tedavisinde radyocerrahi. Türkiye Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı 2 (1): 70-77, 2009

● Peker S, Pamir MN: Kafa kaidesi tümörlerinde radyocerrahi. Türkiye Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı 2 (1): 42-46, 2009

● Peker S, Pamir MN: Schwannomaların tedavisinde radyocerrahi. Türkiye Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı 2 (1): 35-41, 2009

● Peker S, Pamir MN: Meningioma tedavisinde radyocerrahi. TürkiyeKlinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı 2 (1): 31-34, 2009

● Peker S, Pamir MN: Vasküler patolojilerin tedavisinde radyocerrahi.Türkiye Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı 2 (1): 13-19, 2009

● Peker S, Pamir MN: Radyocerrahinin tarihçesi ve uygulaması. Türkiye Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı 2 (1): 1-7, 2009

● Yener U, Bayraklı F, Vardareli E, Sav A, Peker S: Intradiploic meningioma mimicking calvarial metastasis: Case report. Turk Neurosurg 19:297-301, 2009

● Bayraklı F, Dinçer A, Sav A, Vardareli E, Peker S: Late brainstem radionecrosis seventeen years after fractionated radiotherapy. Turk Neurosurg 19: 182-185,2009
● Bayraklı F, Peker S: Intradiploic epidermoid cyst in a patient with breast cancer history. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 2:27-29,2009

● Bayraklı F, Çankaya T, Bayraklı Ş, Güney İ, Peker S: Kordomalarda sitogenetik ve moleküler genetik. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 1:259-263,2008

● Bayraklı F, Peker S, Pamir MN: Haemophilus aphrophilus beyin absesi: olgu sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 1: 251-253,2008

● Peker S, Bayraklı F: Epilepsi tedavisinde radyocerrahi uygulaması. Epilepsi 14: 198-206, 2008

● Bayraklı F, Sav A, Peker S: Granüler hücreli astrositom: Olgu sunumu ve literatür derlemesi. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 1:185-189, 2008

● Bayraklı F, Peker S, Sun İ, Yapıcıer Ö, Pamir MN: Pineal glioblastoma multiforme: Olgu sunumu ve literatür derlemesi. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 1:176-180, 2008

● Bayraklı F, Peker S, Yapıcıer Ö, Pamir MN: An adult case of medullomyoblastoma extending to the supratentorial area. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 1:126-129, 2008

● Peker S: Ağrı tedavisinde radyocerrahi. Klinik Gelişim 20: 202-205, 2007

● Peker S, Şengöz M: Ağrı tedavisinde gamma knife radyocerrahisinin kullanımı. Ağrı 19: 11-15, 2007

● Peker S, Sun IH, Pamir MN: Cerrahi alanda unutulan pamuk pedin MR bulguları. Marmara Medical Journal 20:193-195, 2007

● Peker S: Hipofiz adenomlarında gamma knife uygulaması. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri, Nöroşirürji 2:51-57, 2006

● Özgen S, Konya D, Güdük M, Peker S, Pamir MN: Intramedullary cavernoma: A case report. Marmara Medical Journal 16:279-282, 2003

● Konya D, Urgun K, Peker S, Kurtkaya Ö, Elmacı İ, Pamir MN: Düşük dereceli fibriller astrositomanın neden olduğu intraserebral hematom: Olgusunumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9;1-3: 40-42, 2003

● Peker S, Bayraklı F, Konya D, Onultan O, Pamir MN: Zırhlanmış Beyin: Olgu sunumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 1-3: 48-50, 2003

● Peker S, Özduman K, Özgen S, Pamir MN: Delayed intracerebral hemorrhage after ventriculoperitoneal shunting. Marmara Medical Journal 17:28-31, 2004
● Konya D, Kılıç T, Peker S, Baltacıoğlu F, Çekirge S, Pamir MN: DerinYerleşimli Arterio-Venöz Malformasyon Olgularının Gamma-Knife İle Tedavi Sonuçları. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 10:51-56, 2004

● Peker S, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Trigeminal nevralji tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Dergisi 14:15-21, 2004

● Peker S, Sun İ, Özgen S, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Pamir MN:Hemangioblastoma of the spinal nerve root: A case report. Marmara Medical Journal 16:219-221, 2003

● Konya D, Peker S, Bayraklı F, Elmacı İ, Pamir MN: Cerebellarhemorrhagic infarction after pterional craniotomy: Analysis of pathogenetical mechanisms. Marmara Medical Journal 16:12-15, 2003

● Özgen S, Konya D, Peker S, Pamir MN: The potential causative factors in discitis after lumbar microdiscectomy. Marmara Medical Journal 16:79-84, 2003

● Özgen S, Elmacı İ, Peker S, Güçlü B, Hacıhanefioğlu M, Pamir MN:Servikal lateral masslara plak-rod uygulaması: 22 olgu. Türk NöroşirürjiDergisi 13(3): 250-257, 2003

● Peker S, Pamir MN: Trigeminal nevralji tarihçesi. Türk Nöroşirürji Dergisi13(3): 227-234, 2003

● Peker S, Güdük M, Kılıç T, Pamir MN: Anterior tarsal tünel sendromu. Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 13(3): 274-277, 2003

● Kılıç T, Peker S, Konya D, Baltacıoğlu F, Çekirge S, Pamir MN: Büyük AVM’lerin tedavisinde embolizasyon ve Gamma-Knife tedavisinin birlikte kullanımı. Türk Nöroşirürji Dergisi 13(2): 157-164, 2003

● Peker S, Konya D, Kılıç T, Pamir MN: Perimezensefalik anevrizmalolmayan subaraknoid kanamalar. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi9: 47-50, 2003

● Kılıç T, Peker S, Konya D, Baltacıoğlu F, Şengöz M, Pamir MN: Gamma Knife ile tedavi edilmiş AVM olgularının ikinci yıl sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi 12(2):139-148,2002

● Peker S, Kılıç T, Pamir MN: Tremor tedavisinde Gamma Knife. Olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 8(1):107-112, 2002

● Kılıç T, Şeker A, Peker S, Şengöz M, Deyneli O, Akalın S, Pamir MN: Gamma Knife ışıncerrahisi uygulanan hipofiz adenom olgularının radyolojik ve endokrinolojik sonuçlarının birinci yıl analizi. Türk Nöroşirürji Dergisi 12(1): 24-30, 2002

● Elmacı İ, Bayraklı F, Kurtkaya Ö, Peker S, Sav A, Pamir MN: Erişkin Hastada Serebellar Gangliogliom (Olgu Sunumu), Türk Patoloji Dergisi, 17(3-4), 81-84, 2001

● Peker S: Nöroşirürjide konsültasyonlar: Türk Nöroşirürji Dergisi 11(2):146-147,2001

● Boran BO, Kılıç T, Peker S, Şengöz M, Erdivanlı B, Pamir MN: GammaKnife radiosurgery in the management of brain metastases. Turkish Neurosurgery 11(1-2): 9-17, 2001

● Hiçdönmez T, Deniz L, Kılıç T, Peker S, Şengöz M, Pamir MN: Gamma Knife uygulanan Vestibuler Schwannoma olgularının radyolojik ve odyolojik sonuçları. Türk Nöroşirürji dergisi 11(1): 37-42, 2001

● Kılıç T, Peker S, Pamir MN: Gamma Knife ışın cerrahisi: Tekniği, Endikasyonları, Sonuçları, Sınırları. Türk Nöroşirürji Dergisi 10(2): 115-137, 2000

● Özgen S, Pamir MN, Naderi S, Peker S: Travmatik servikal instabilitede lateral mass plaklaması. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Dergisi 1:29-33, 1998

● Çolak A, Peker S, Gürçay Ö, Önol B: Isolated hypoglossal nerve palsy due to chordoma. Turkish Neurosurg 4:164-165, 1993

● Çataltepe O, Peker S, Özgen T, Özcan OE, Erbengi A: Serebral Arteriovenöz malformasyonlarda tedavi: 104 olgunun incelenmesi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2: 50-54, 1991

● Demirci M, Varlı K, Nurlu G, Kayserili B, Peker S: Multipl sklerozda intravenöz yüksek doz metilprednizolon tedavisinin vizüel uyarılmış potansiyeller üzerine etkisi . Gazi Tıp Dergisi 2: 197-199, 1991

Yurt dışı Yayınlar:


● Timmermann L, Pauls KA, Wieland K, Jech R, Kurlemann G, Sharma N, Gill SS, Haenggeli CA, Hayflick SJ, Hogarth P, Leenders KL, Limousin P, Malanga CJ, Moro E, Ostrem JL, Revilla FJ, Santens P, Schnitzler A, Tisch S, Valldeoriola F, Vesper J, Volkmann J, Woitalla D, Peker S: Dystonia in neurodegeneration with brain iron accumulation: outcome of bilateral pallidal stimulation Brain. 2010;133(Pt 3):701-12.

● Toktas O, Bicer A, Demirci G, Pazarli H, Abacioglu U, Peker S, Kilic T: Gamma knife stereotactic radiosurgery yields good long-term outcomes for low-volume uveal melanomas without intraocular complications. Journal of Clinical Neuroscience, 17:441-445, 2010

● Genç A, Biçer A, Abacıoğlu U, Peker S, Pamir MN, Kılıç T: Gamma knife radiosurgery for the treatment of glomus jugulare tumors. J Neurooncol 97: 101-108, 2010

● Pamir MN, Özduman K, Dinçer A, Yıldız E, Peker S, Özek MM: First intraoperative, shared-resource, ultrahigh-field 3-Tesla magnetic resonance imaging system and its application in low-grade glioma resection. J Neurosurg 112: 57-69, 2010

● Peker S, Dinçer A, Pamir MN: Vascular compression of the trigeminal nerve is a frequent finding in asymptomatic individuals: 3-T MR imaging of 200 trigeminal nerves using 3D CISS sequences. Acta Neurochir 151: 1081-1088, 2009

● Şeker A, Toktaş Z, Peker S, Batırel HA, Pamir MN: Asystole due to Trigemino-Cardiac Reflex: A Rare Complication of Transsphenoidal Surgery for Pituitary Adenoma. J Clin Neurosci 16: 338-340, 2009

● Peker S, Işık U, Akgün Y, Özek M: Deep Brain Stimulation for Holmes’ Tremor Related to a Thalamic Abscess. Childs Nervous System 24: 1057- 62, 2008

● Peker S, Bayraklı F, Kılıç T, Pamir MN: Gamma-knife radiosurgery in the treatment of trigeminal schwannomas. Acta Neurochir 149: 1133-1137, 2007

● Pamir MN, Peker S, Bayraklı F, Kılıç T, Özek MM: Surgical treatment of trigeminal schwannomas. Neurosurg Rev 30:329-337, 2007

● Pamir MN, Peker S, Kılıç T, Şengöz M: Efficacy of gamma-knife surgery for treating meningiomas that involve the superior sagittal sinus. Zentralbl Neurochir 68:73-78, 2007

● Pamir MN, Peker S, Özek MM, Dinçer A: Intraoperative MR imaging: preliminary results with 3 tesla MR system. Acta Neurochir Suppl 98: 97- 100, 2006

● Peker S, Pamir MN: Microanatomy of the central myelin-peripheral myelin transition zone of the trigeminal nerve (Letter). Neurosurgery 60: E582, 2006

● Pamir MN, Peker S: Microvascular decompression for trigeminal neuralgia: a long-term follow-up study. Minim Invasive Neurosurg49: 342- 346, 2006

● Peker S, Kurtkaya Ö, Üzün İ, Pamir MN: Microanatomy of the central myelin-peripheral myelin transition zone of the trigeminal nerve. Neurosurgery 59: 354-359, 2006

● Konya D, Peker S, Özgen S, Kurtkaya Ö, Pamir MN: Superficial siderosis due to papillary glioneuronal tumor. J Clin Neurosci 13: 950-952, 2006

● Pamir MN, Kılıç T, Bayraklı F, Peker S: Changing treatment strategy of cavernous sinus meningiomas: experience of a single institution. Surg Neurol 64:S2;58-66, 2005

● Peker S, Sun I, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Elmacı I, Pamir MN: Ectopic pituitary adenoma located at the pituitary stalk: Case report. J Neurosurg Sci 49(1):25-29, 2005

● Peker S, Çerçi A, Özgen S, Işık N, Kalelioğlu M, Pamir MN: Spinal meningiomas: Evaluation of 41 patients. J Neurosurg Sci 49(1):7-11, 2005

● Peker S, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Kılıç T, Pamir MN: Microsurgical anatomy of the lateral walls of the pituitary fossa. Acta Neurochirurgica 147:641- 649, 2005

● Peker S, Pamir MN: Cavernous hemangiomas. (Letter to the Editor). J Neurosurg 102:962-963, 2005

● Peker S, Sun İ, Kurtkaya Ö, Sav A, Pamir MN: Suprasellar hemangioblastoma. Report of two cases and review of the literature. Journal of Clinical Neurosciences 12:85-89, 2005

● Peker S, Pamir MN: Trigeminal neuralgia in a patient with mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy (MNGIE). Journal of Clinical Neurosciences 12:173-175, 2005

● Peker S, Abacıoğlu U, Bayraklı F, Kılıç T, Pamir MN: Radiosurgical treatment of cavernous sinus plasmacytoma in a patient with breast cancer history. Surgical Neurology 63:174-176, 2005

● Peker S, Sun I, Akansel G, Pamir MN: Trigeminal neuralgia due to pontine infarction. Headache 44:1043-1045, 2004

● Peker S, Özgen S, Özek MM, Pamir MN: Surgical treatment of intramedullary spinal cord ependymomas: Can outcome be predicted by tumor parameters? J Spinal Dis Tech 17:516-521, 2004

● Peker S, Ay B, Sun İ, Özgen S, Pamir MN, “Meralgia paresthetica: Complication of prone position during lumbar disc surgery” The Internet Journal of Anesthesiology, Vol 8, N:1 (2004)

● Peker S, Abacıoğlu U, Sun İ, Konya D, Yüksel M, Pamir MN: Prophylactic effects of magnesium and vitamin E in rat spinal cord radiation damage: evaluation based on lipid peroxidation levels. Life Sciences 75:1523-1530, 2004

● Peker S, Abacıoğlu U, Sun İ, Yüksel M, Pamir MN: Irradiation after surgically induced brain injury in the rat: Timing in relation to severity of radiation damage. J Neurooncol 70:17-21, 2004

● Peker S, Ozduman K, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Relief of hemifacial spasm after radiosurgery for intracanalicular vestibular schwannoma: case report. Minimally Invasive Neurosurgery 47: 235-237, 2004

● Pamir MN, Peker S, Özgen S, Kılıç T, Türe U, Özek MM: Anterior transcallosal approach to the colloid cysts of the third ventricle: Case series and review of the literature. Zentralblatt für Neurochirurgie 65:108- 115, 2004

● Peker S, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Radiosurgical treatment of cavernous sinus cavernous haemangiomas. Acta Neurochirurgica 146:337-341, 2004

● Peker S, Sun İ, Özgen S, Kurtkaya Ö, Pamir MN: Sinus pericranii : Case report. Journal of Russian Neurosurgery, October 2003,

● Elmacı İ, Kurtkaya Ö, Peker S, Tuncer N, Adam B, Özgen S, Ekinci G, Türe U, Pamir MN: Cervical spinal cord intramedullary abscess. Case report. J Neurosurg Sci 45: 213-215, 2001

● Türe U, Hiçdönmez T, Elmacı İ, Peker S: Giant pericallosal artery aneurysm:case report and review of the literature. Neurosurg Rev 24:151- 155, 2001

● Türe U, Hiçdönmez T, Elmacı İ, Peker S: Solid-calcified colloid cyst of the third ventricle. Clin Neurol Neurosurg 103:51-55, 2001

● Palaoğlu S, Bavbek M, Peker S, Önol B, Sungur A, Erbengi A: Ossified somatotropinoma. Surg Neurol 41:143-146, 1994

● Caner HH, Atasever A, Kılınç K, Durgun B, Peker S, Özcan OE: Lipid peroxide level increase in experimental hydrocephalus. Acta Neurochir 121:68-71, 1993

● Peker S, Çelik H, Eryılmaz M, Gürçay Ö: Iohexol CT-Ventriculogram of multiple cerebral hydatid cysts. AJNR 12:797, 1991

● Caner HH, Peker S, Özcan OE: Effects of Hydrocephalus on the sympathetic nerves of cerebral arteries, investigated with WGA-HRP anterograd tracing in the rat. Acta Neurochir 111:143-146, 1991

● Açıkgöz B, Özgen T, Erbengi A, Peker S, Bertan V, Sağlam S: Wrestling Causing Paraplegia. Paraplegia 28:265-268, 1990

● Peker S, Akkurt C, Özcan OE: Multiple thoracic disc herniations. Acta Neurochir 107: 167-170, 1990

Eğitim

1978-1984 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimini tamamladı. 1984-1987 senesinde Kayseri-Pınarbaşı’nda pratisyen hekim olarak mecburi görevini tamamladı 1993 senesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda ihtisasını bitirdi. Daha sonra Ankara, Alanya ve İstanbul’da değişik hastanelerde Nöroşirurji Uzmanı görev aldı .
1999 senesinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalışmaya başladı. Aynı sene ABD’de University of Pittsburgh Medical Center’da Gamma Knife Radyocerrahisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji Fellowluğu ve Oregon Health Sciences University Department of Neurosurgery’de Hareket Bozuklukları Cerrahisi ve Ağrı Cerrahisi Fellowluğu yaptı.

Prof. Dr. Selçuk Peker ile +90505******* numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk Peker adresi; Maltepe Mahallesi Davutpa....

Prof. Dr. Selçuk Peker ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk Peker, İstanbul ilinde hizmet vermektedir.