Prof. Dr. Şakir Özen
Psikiyatrist

Prof. Dr. Şakir Özen

  • Antalya
  • 270 Görüntülenme

Prof. Dr. Şakir Özen Hakkında


1999 yılından sonra 1.5 yıl uzman olarak çalıştı. 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2005’te Doçent, 2010’da Psikiyatri Profesörü oldu. Kasım 2011’ den sonra 20 ay Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nde uzman olarak çalıştı. 2013 Haziran ayından sonra 3 yıl Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eğitim Görevlisi (Klinik Şefi) olarak çalıştı.

2016 yılında Antalya merkezde özel muayenehane açarak psikiyatri hekimi olarak çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca özel bir huzurevinde (yaşlı bakım merkezi) yaşlıların psikiyatrik sorunları için danışman hekim olarak da çalışmaktadır.


Dinleyici ve konuşmacı olarak yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongrelere katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan psikiyatri dergilerinde makaleleri yayımlandı. Psikiyatrinin bütün konularına ilgi duymakla beraber, son yıllarda; adli psikiyatri, psikozlar (akıl hastalıkları), manik - depresif hastalık, depresyon (çökkünlük), panik bozukluğu, uyku sorunları ve aile içi sorunlar üzerine çalışmaktadır. Bireysel psikoterapiler, grup psikoterapileri ve aile görüşmeleri ile hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olma çabasını sürdürmektedir.

Yayınlar:

* Şizofren ve Depresif Hastalarda Uyanıklık EEG Değerlendirmesi (1996).

* Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümünün Etkileri (1997).

* Açıklanamayan Bedensel Yakınmaları Olan Hastalarda Ruhsal Belirti Dağılımı ve Ruhsal Belirtileri
Etkileyen Faktörler (1997).

* Evden Kaçan Kız ve Erkek Çocukların Kayboluş Şekli ve Bazı Sosyodemografik Özellikleri (1998).

* Erkekte Erektil Bozukluk ve Organik Nedene Bağlı Erektil Bozuklukların Ayrımı (1998).

* Sistemik Lupus Eritematosus’dan Kaynaklanan Kısa Psikotik Bozukluk: İki Olgu Nedeniyle (1999).

* Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum ve Mortalite (1999).

* Somatizasyonu Olan Hastalarda Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon (1999).

* Bedenselleştiren Hastalarda Eksen-2 Bozuklukları, Kişilik Özellikleri ve Aleksitimi (1999).

* Diyarbakır'da Özkıyım ve Özkıyım Girişimleri: Adli Kayıtların İncelenmesi (1999).

* Konversiyon Bozukluğu Zemininde Gelişen Nöroleptiğe Bağli Faringeal Distoni: Bir Erkek Olgu
Sunumu (2000).

* Acil Serviste Konversiyon Bozukluğu Tanısı Konan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri, Stres
Faktörleri, I. ve II. Eksen Eştanıları (2000).

* Evaluation of Brainstem Auditory Evoked Responses in Patients with Conversion Disorders (2000).

* Predisposing Factors for Delirium in the Surgical Intensive Care Unit (2001).

* Interferon-alpha- induced mood disorder with manic features (2001).

* İç Göç Yaşayan Bir Grup Lise Öğrencisinde Ruhsal Belirti Şiddetinin Cinsiyet İle İlişkisi (2001).

* İşitme Engelli Çocukların Anne-Babalarında Aile İşlev Biçimleri ve Kaygı Düzeyleri (2001).

* İç Hastalıkları Polikliniğine Açıklanamayan Bedensel Yakınmalarla Başvuran Hastalarda Eksen-I
Psikiyatrik Tanı Dağılımları (2001).

* Olumsuz Yaşam Olayları ve Somatizasyon (2001).

* Epilepsi hastalarında psikiyatrik belirti dağılımı (2001).

* Diyaliz Hastalarında Erektil Disfonksiyon Prevalansı ve Oral Sildenafil Tedavisi (2001).

* Depression and Suisidal Tendency in Patients with Chronic Renal Failure Treated by Continuous
Ambulatory Peritoneal Dialysis and Hemodialysis (2001).

* Ortaöğretim Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen
Faktörler (2002).

* Lise Son Sınıflarda Anksiyete - Depresyon Düzeyleri ve Zararlı Alışkanlıklar: Mardin Çalışması
(2003).

* D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizması ve Psikiyatrik Bozukluklar (2003).

* İlaçla Özkıyım Girişiminde Bulunan Ergen ve Gençlerde Depresif Belirti Farklılıkları (2003).

* Panik Bozukluğu Hastalarında komorbidite (2003).

* Suicide in Children and Adolescents at a Province in Turkey (2003).

* No Evidence for an Association between the T102C and 1438 G/A Polymorphisms of the Serotonin
2A Receptor Gene in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in a Turkish Population (2003).

* Increased Oxidative Stress and Altered Activities of Erythrocyt Free Radical Scavenging Enzymes
in Autism (2004).

* Female Suicides in Diyarbakir, Turkey (2004).

* Frequency of PTSD in a Group of Search and Rescue Workers Two Months After 2003 Bingol
(Turkey) Earthquake (2004).

* Long Term Outcomes of Conservatively Treated Paediatric Pelvic Fractures (2004).

* Astımlı Hastalarda Mevsimsel Duygudurum Değişikliği, Genelleşmiş ve Obsesif Anksiyetenin
İncelenmesi (2004).

* Juvenile Delinquency in a Developing Country: a Province Example in Turkey (2005).

* One-year follow-up study of posttraumatic stress disorder among earthquake survivors in Turkey
(2005).

* Long-term urologic, orthopedic, and psychological outcome of posterior urethral rupture in children
(2005).

* Panik Bozukluğuna Komorbid Eksen-1 Bozukluklarının Oluşumunda Travmatik Yaşam Olaylarının
Rolü (2005).

* Tıp Fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde sigara ve alkol kullanım sıklığı (2005).

* Küçük kızının pantolonuna asma kilit takan anne: Bir şizofreni olgusu (2006).

* Quality of life in young fibromyalgia patients and effect of depression (2006).

* Çocukluk çağı travmalarının umutsuzluk, sigara ve alkol kullanımı üzerine etkisi; üniversite son
sınıf öğrencilerini inceleyen bir çalışma (2007).

* Migren ve gerilim başağrısı olan hastalarda anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri (2009).

* Sociodemographic characteristics and frequency of psychiatric disorders in Turkish pilgrims
attending psychiatric outpatient clinics during Hajj (2010).

* Prepartum ve postpartum dönemde annelerin depresyon ve kaygı düzeylerinin incelenmesi (2010).

* Psikotik Özellikli Bipolar Bozukluğu Olan Bir Hastada Valproatın Neden Olduğu Hipoaktif
Deliryum Tabloları (2010).

* Öfke kontrolünde zorluk yaşayan bir grup üniversite öğrencisinde öfke tepkileri ve psikiyatrik
tanıların cinsiyet açısından incelenmesi (2010).

* Bir grup şizofreni hastasında sanrı türleri, korku içerikleri ve olumsuz yaşam olayları (2010).

* No evidence of depression, anxiety, and sexual dysfunction following penile fracture (2011).

* Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı (2011).

* Malpractice Claims against Psychiatrists Related to Psychopharmacologic Agents: File series
(2013).

* The impact of physical and psychological comorbid conditions on the quality of life of patients with
acute myocardial infarction: a multi-center, cross-sectional observational study from Turkey (2013).

* Psikotik Bir Hastada Sarma Sigara Şeklinde Kekik Bitkisi Kullanımı: Olgu Sunumu (2014).

* Şizofrenide Genital Self Mutilasyon: Bir Olgu Sunumu (2014).

* Variables affecting the restraint practices: A sample from a mental health hospital (2015).

Eğitim

Prof. Dr. Şakir ÖZEN Denizli’nin Tavas ilçesinde doğdu. İlkokulu Seki Köy’de ortaokul ve liseyi Manisa’da okudu.

1993’te Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bir yıl pratisyen hekim olarak çalıştı. 1994’te Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda asistan doktor olarak çalışmaya başladı.
1998’de Çapa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Pikiyatrisi Anabilim Dalında zorunlu çocuk psikiyatrisi stajını yaptı, Şubat 1999’da psikiyatri uzmanı oldu. Uzmanlık tezinde; stresler-sıkıntılar ile bedensel yakınmalar arasındaki ilişkileri araştırdı, tezin başlığı “Somatizasyonu olan hastalarda Psikiyatrik Tanılar, Aleksitimi ve Yaşam Olayları” idi.

Prof. Dr. Şakir Özen ile +90505******* numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Şakir Özen adresi; Demircikara Mahallesi, Bu....

Prof. Dr. Şakir Özen ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Şakir Özen, Antalya ilinde hizmet vermektedir.