Op. Dr. Adem Özkan
Plastik Cerrah

Op. Dr. Adem Özkan

  • Antalya
  • 170 Görüntülenme

Op. Dr. Adem Özkan Hakkında

Şuan Özel Olimpos Hastanesi'nde çalışmaktadır.


29 adet Uluslararası, 18 adet ulusal makalesi yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslarası toplantılarda sunulmuş 90'ın üzerinde bildirisi mevcuttur. Makaleleri 100'ün üzerinde atıf almıştır.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği ,Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Türk Tabipler Birliği, Dudak ve Damak Yarıkları Derneği ve Yara Bakımı Derneği üyesidir.

Bilimsel Çalışmaları:


a) SCI-E Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


1. Özkan A, Topkara A, Özcan RH. Facial actinomycosis mimicking a cutaneous tumor. Wounds. 2017 Jan;29(1):10-13.

2. Özkan A, Topkara A, Özcan RH,Taşlı L. The management of nasal defects after non-melanoma skin cancer excision. Int J Clin Exp Med 2016;9(9): .

3. Özkan A, Topkara A, Akbulut M, Özcan RH. Survival of Minced Cartilage Grafts with Comparison Surgicel(®) Original and Fibrillar. Aesthetic Plast Surg. 2016Aug;40(4):602-612.

4. Özkan A, Topkara A, Özcan RH, Şentürk S. The Use of the PlasmaBlade and Acellular Dermal Matrix in Rhinophyma Surgery: A Case Report. J Cutan Med Surg. 2016 Mar-Apr;20(2):155-158.

5. Özkan A, Topkara A, Özcan RH. A rare cause of carpal tunnel syndrome: Fibroma of the tendon sheath. Kaohsiung J Med Sci. 2016 Aug;32(8):436-437.

6. Özkan A, Topkara A, Özcan RH. An underrecognized complication of diabetic patients: Isolated muscle necrosis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015 May;68(5):e109-110.

7. Topkara A, Özkan A, Özcan RH, Öksüz M, Akbulut M. Effect of Concentrated Growth Factor on Survival of Diced Cartilage Graft. Aesthet Surg J. 2016 Nov;36(10):1176-1187.

8. Aydogmus U, Topkara A, Akbulut M, Özkan A, Turk F, Sahin B, Yuncu G. Effectiveness of Palatal Mucosa Graft in Surgical Treatment of Sub-Glottic Stenosis. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016;9(4):358-365.

9. Topkara A, Özkan A, Özcan RH, Öksüz M. Surgical repair of the isolated incomplete median cleft lip. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016 Feb;45(2):177-179.

10. Şentürk S, Özkan A, Gemici K, Efe D. The dome procedure: a new technique for the reconstruction of the umbilicus. Hernia. 2016 Aug;20(4):505-508.

11. Şentürk S, Efe D, Özkan A, Göncü RG, Zümrüt M. Multidetector computed tomography angiography to evaluate the subscapular arterial tree. Microsurgery. 2015 Nov;35(8):640-644.

12. Şentürk S, Karaçor Z, Tosun Z , Özkan A , Avunduk MC, Zümrüt M. Effect of Erythropoietin on Microvascular Anastomosis in Rat. Trop J Pharm Res. 2015; 14(9): Ozcan RH, Topkara A, Bagdatli D, Özkan A, Aydın O, Celebi T. Effects of tamoxifen on survival of cutaneous and myocutaneous flap (experimental study). Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(4):493-499.

14. Topkara A, Özkan A, Ozcan RH. The treatment of tissue defects related to the compartment syndrome occurring in the fibula osteocutaneous free flap donor area with vacuum assisted closure therapy. Microsurgery. 2015 Jul;35(5):417-418.

15. Tosun Z, Karabekmez FE, Duymaz A, Özkan A, Keskin M, Avunduk MC. Preventing negative effects of smoking on microarterial anastomosis. Ann Plast Surg. 2010;65(1):91-95.

16. Tosun Z, Özkan A, Savaci N. Is surgery always necessary in the treatment of aplasia cutis congenita? Plast Reconstr Surg. 2006 Apr;117(4):1355-1356.

17. Tosun Z, Tuncer S, Yosunkaya A, Özkan A, Sentürk S, Savaci N. Effects of isoflurane and sevoflurane on the survival of skin flaps in rats. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(5):268-271.

18. Tosun Z, Karaçor Z, Özkan A, Toy H, Savaci N. Two scrotal calcinosis cases with different causal mechanisms. Plast Reconstr Surg. 2005 Nov;116(6):1834-1835.

19. Tosun Z, Özkan A, Karaçor Z, Savac N. Palatal perforation as a result of neonatal sepsis. Plast Reconstr Surg. 2005 Nov;116(6):1821-1822.

20. Senturk S, Tosun Z, Özkan A. Microsurgical training model for nerve repair. J Reconstr Microsurg. 2005 Oct;21(7):491-492.

21. Tosun Z, Özkan A, Karaçor Z, Savaci N. Delaying the reverse sural flap provides predictable results for complicated wounds in diabetic foot. Ann Plast Surg. 2005 Aug;55(2):169-173.

22. Tosun Z, Sütçü M, Özkan A, Savaci N. Drains in aesthetic surgery: should they be radio-opaque or not? Aesthetic Plast Surg. 2005 May-Jun;29(3):210-211.


b) Diğer İndekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makaleler:

1. Özkan A, Şentürk S, Tosun Z. Fasciotomy Procedures on Acute Compartment Syndromes of the Upper Extremity Related to Burns.Eur J Gen Med 2015; 12(4):326-333.

2. Özkan A, Şenturk S, Topkara A, Tosun Z. Extensive cervicofacial necrotizing fasciitis of odontogenic origin:case report and literature review. Eur J Plast Surg 2015;38:143–146.

3. Özkan A, Tosun Z, Savacı N. Is skin nourishment always possible through the perforators in a musculocutaneous flap? Eur J Gen Med 2007; 4(4): 217-218.

4. Özkan A. The use of reverse dorsal metacarpal flaps for the reconstruction of skin defects on the hands following skin tumor excision. Eur J Plast Surg 2017;40(4):337-342

5. Tosun Z, Özkan A, Sentürk S, Savaci N. A rare involvement of Romberg’s disease: frontal region. Eur J Plast Surg 2005;28:38–41.

6. Şentürk S, Özkan A. Familial bilateral peritrochanteric lipomatosis. Eur J Plast Surg 2013;36:671–6727. Topkara A, Özkan A, Ozcan RH, Yorukoğlu AC. The use of two K-wires in cross-leg free lap as a simple technique together with -Y- artery anastomosis. Hand Microsurg 2017:6(2);100-101.

c) Türkçe Yayınlanan makaleler:


1. Topkara A, Özkan A, Özcan RH, Öksüz M, Demirkan NÇ. Alt Ekstremitede Klasik Kaposi Sarkomu Cerrahi Tedavisi. Turk J Plast Surg 2017; 25(1): 1-6.

2. Özkan A, Topkara A, Öksüz M.Kompresif nöropatiye neden olan palmar dev lipom. Pam Tıp Derg 2016;9(1):71-73.

3. Özkan A, Tosun Z, Avunduk MC, Savacı N. Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri. Selçuk Tıp Derg 2010;26(1):49-53.

4. Özkan A, Tosun Z, Şentürk S, Tuncer S, Savacı N. Greft donör alanı bakımında hidrojel kullanımı. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2005; 13(1):28-31.

5. Özkan A, Tosun Z, Avunduk MC, Savacı N. Nadir bir yerleşim: Tırnak yatağında yassı hücreli karsinom-olgu sunumu. Mediforum 2005;3:42-44

6. Tosun Z, Özkan A, Keskin M, Savacı N. Alveol yarıklı hastaların operasyon öncesi ve sonrası dönemde periapikal ve oklüzal grafi ile değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Derg 2005;21:11-16

7. Tosun Z, Hoşnuter M, Şentürk S, Özkan A, Savacı N. Tek arter ve ven ile total skalp replantasyonu. Genel Tıp Derg 2005;15:77-79.

8. Tosun Z, Özkan A, Şentürk S, Savacı N. Geniş ve komplike dekübit ülserlerinin kalça dezartikülasyonu ve tam uyluk flebi ile tedavisi. Genel Tıp Derg 2005;15:31-33.

9. Tosun Z, Karaçor Z, Özkan A, Şentürk S, Avunduk MC, Savacı N. Diyabetik ayakta malign fibröz histiyositoma. Selçuk Tıp Derg 2004;20:156-159.

10. Tosun Z, Özkan A, Şentürk S, Avunduk MC, Savacı N. 12 yaşındaki bir olguda marjolin ülser. Selçuk Tıp Derg 2004;20:119-122

11. Tosun Z, Özkan A, Şentürk S, Savacı N. Kamptodaktili tedavisinde farklı bir yaklaşım. S.Ü.Tıp Derg 2003;19:105-109.

12. Hoşnuter M, Tosun Z, Özkan A, Şentürk S, Savacı N. Akrilik Plak Yardımıyla Greftsiz Ankyloglossia : Olgu Sunumu. Turk J Plast Surg 2003;11:-

13. Tosun Z, Özkan A, Şentürk S, Karaçor Z, Savacı N. Diyabetik hastada izole ekstensor hallusis kas infarktı. S.Ü.Tıp Derg 2003;19:57-60.

14. Şentürk S, Tosun Z, Özkan A, Karaçor Z, Savacı N. Ciddi bir su çiçeği komplikasyonu: Nekrotizan fasiit:Olgu sunumu. Turk J Plast Surg 2002;10: -

15. Tosun Z, Şentürk S, Özkan A, Savacı N. Angüler arter pediküllü ada flebi ile kolumella rekonstrüksiyonu S.Ü.Tıp Derg 2002;18:261-265.

16. Tosun Z, Özkan A, Şentürk S, Avunduk MC, Savacı N. Yenidoğan döneminin nadir bir tümörü: Epulis. Genel Tıp Derg 2002;12:31-33

17. Tosun Z, Hoşnuter M, Özkan A, Şentürk S, Savacı N. Dekubit ülserlerinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. S.Ü.Tıp Derg, 2002;18:113-118.

18. Uğurlu E, Topkara A, Özkan A, Özcan RH, Can İ, Altınışık G. Effect of reduction mammoplasty on the pulmonary function tests. Tuberk Toraks. 2017;65(2):112-116.

Eğitim

Op. Dr. Adem Özkan, 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı oldu.

Op. Dr. Adem Özkan ile +90505******* numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Op. Dr. Adem Özkan adresi; Öğretmenevleri Mahallesi ....

Op. Dr. Adem Özkan ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Op. Dr. Adem Özkan, Antalya ilinde hizmet vermektedir.