Dr. Psk. Dan. Neşe Kurt Demirbaş
Psikolojik Danışman

Dr. Psk. Dan. Neşe Kurt Demirbaş

  • Ankara
  • 291 Görüntülenme
  • Adres
    Çayyolu, Çankaya, Ankara ...

Dr. Psk. Dan. Neşe Kurt Demirbaş Hakkında


Psikolojik Danışma alanında birçok makale, bildiri, bilimsel çalışma ve projede yer almakta olup gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında en iyi tez ödülü (2021) yarışmasında ikincilik derecesine sahiptir.

Şu anda Ankara’da çocuk, ergen, yetişkin ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmeti vermekte olup aynı zamanda kamu ve özel sektörde kurumlara seminer çalışmaları düzenlemektedir.

Eğitim

Doktor, Psikolojik Danışman Neşe KURT DEMİRBAŞ; Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamlamıştır.
Yüksek lisans çalışmasını yetişkinler ile "stres ile başa çıkma", "öfke kontrolü", "iş doyumu" ve "psikolojik dayanıklılık" konularında tamamlamıştır. Doktora çalışmasında ise ergenler ile yeterliğini geliştirerek "ergenlik dönemi ilişkileri", "akran çatışmaları", "öfke ile başa çıkma" ve "zorbalık" konularında başarı ile tamamlamıştır.

Makaleler / Yayınlar


Yayınlar:


Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


1. Özhan, M. B., Kaynak, S., Güven, M. &Kurt Demirbaş, N. (2018). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ile Journal of Counselling Psychology’deki Araştırma Eğilimleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 8 (49), 193-208.
2. Kurt Demirbaş, N.& Öztemel, K. (2019). Zorbalığa Seyirci Müdahale Ölçeği’nin (ZSMÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 9(54), 965-985.
3. Kurt Demirbaş, N.& Sevgili Koçak, S. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Okula ve Okul Rehberlik Servisine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (1), 69-79.
4. Kurt Demirbaş, N.& Sevgili Koçak, S. (2020). 2-6 Yaş Arasında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakış Açısıyla Covıd-19 Salgın Sürecinin Değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD).6, 328-349.
5. Kurt Demirbaş, N. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Zorbalığa Seyirci Müdahale Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 3(2), 1-21.
6. Sevgili Koçak, S. & Kurt Demirbaş, N. (2021). Ortaokul Öğrencileri İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15 (36),81-94.
7. Sevgili Koçak, S. & Kurt Demirbaş, N. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin devamsızlığı üzerinde okula yabancılaşma ve okul ikliminin etkisi. İlköğretim Online, (Yayın aşamasında)
8. Kurt Demirbaş, N.& Öztemel, K. (2021). Zorbalığa Seyirci Müdahale Psiko-Eğitim Programının Ortaokul Öğrencilerinin Zorbalığa Müdahale Becerilerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın aşamasında)


Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


1. Özhan, M.B., Kaynak, S., Güven, M. & Kurt Demirbaş, N. (2016). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ile Journal of Counselling Psychology’deki Araştırma Eğilimleri. III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla.
2. Kurt Demirbaş, N.& Öztemel, K. (2019). Zorbalığa Seyirci Müdahale Ölçeği’nin (Zsmö) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ICES-UEBK, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara.
3. Kurt Demirbaş, N. (2019).Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Tutumları ile Siber Zorbalık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ICES-UEBK, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara.
4. Kurt Demirbaş, N. & Sevgili Koçak, S. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Okul Rehberlik Servisine Yönelik Tutumları İle Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress- EJER, Ankara.
5. Sevgili Koçak, S. & Kurt Demirbaş, N. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Rehberlik Servisine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VIth International Eurasian Educational Research Congress- EJER, Ankara.
6. Kurt Demirbaş, N. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Tutumları ile Siber Zorbalık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VIIth International Eurasian Educational Research Congress- EJER, Eskişehir.


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:


1. Işık, Ş., Terzi, S., Kurt Demirbaş, N., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü., Şahin, A., Erol, B., & Tekcan, B. (2016). Okul Öncesinde Grup Rehberliği Etkinlikleri, Ders Kitabı, (Editör: IŞIK Şerife). Pegem Akademi Yayıncılık.
2. Işık, Ş., Terzi, S., Kurt Demirbaş, N., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü., Şahin, A., Erol, B., & Tekcan, B. (2016). İlkokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri, Ders Kitabı, (Editör: IŞIK Şerife). Pegem Akademi Yayıncılık.
3. Işık, Ş., Terzi, S., Kurt Demirbaş, N., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü., Şahin, A., Erol, B., & Tekcan, B. (2016). Ortaokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri, Ders Kitabı, (Editör: IŞIK Şerife). Pegem Akademi Yayıncılık.
4. Işık, Ş., Terzi, S., Kurt Demirbaş, N., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü., Şahin, A., Erol, B., & Tekcan, B. (2016). Lisede Grup Rehberliği Etkinlikleri, Ders Kitabı, (Editör: IŞIK Şerife). Pegem Akademi Yayıncılık.

Dr. Psk. Dan. Neşe Kurt Demirbaş ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Dr. Psk. Dan. Neşe Kurt Demirbaş adresi; Çayyolu, Çankaya, Ankara ....

Dr. Psk. Dan. Neşe Kurt Demirbaş ile sayfamızda bulunan randevu al bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Dr. Psk. Dan. Neşe Kurt Demirbaş, Ankara ilinde hizmet vermektedir.